Disclaimer

Betingelser för användning av Sigma Färg AB:s hemsida.

 

Sigma Färg AB:s hemsida har utarbetats för användning av svenska användare. Reglerna gäller för varje besök på hemsidan och med accept av dessa regler. Sigma Färg AB förbehåller sig rätten att ändra reglerna utan föregående varsel. Ändringar i reglerna träder i kraft från det ögonblick de offentliggöres på hemsidan. Du bör därför läsa reglerna var gång du besöker hemsidan.

Information på hemsidan.

Hemsidans innehåll är information. Sigma Färg AB:s målsättning är att hemsidans information skall vara så korrekt och så uppdaterad som möjligt men kan inte lämna någon garanti härför. Sigma Färg AB är således inte ansvarigt för eventuella fel och brister på hemsidan och krav kan inte göras gällande på basis av innehållet i hemsidan. Informationen på hemsidan har inget inflytande på, och utgör inte ett tillägg till ingångna avtal med Sigma Färg AB.

Tillgång till hemsidan.

Användningen av hemsidan sker på eget ansvar och Sigma Färg AB är inte ansvarigt för att hemsidan är tillgänglig eller i övrigt fungerar felfritt. Sigma Färg AB ansvarar inte för att hemsidan är fri från virus samt att hemsidan missbrukas av tredje man.

Referenser och länkar till andra hemsidor.

Referenser och länkar till andra hemsidor är medtagit endast för information och Sigma Färg AB ansvarar inte för dessa länkar och dess innehåll även om de innehåller Sigma Färg AB:s logo eller varumärken etc. Det är inte tillåtet att koppla en länk eller på annat sätt relatera till Sigma Färg AB:s hemsida utan skriftlig tillåtelse från Sigma Färg AB.

Egendomsrätt

Hemsidan och dess innehåll är Sigma Färg AB:s egendom. Varje användning av hemsidan är oavsett användare underställd svensk lag. Det är tillåtet att använda hemsidan för eget bruk. Det är dock enbart tillåtet att skriva ut samt nedladda avsnitt (undantaget HTML kod) för personligt – ej kommersiellt - bruk under förutsättning att källan alltid anges. Det samma gäller uttagna avsnitt som överlämnas till tredje man som således skall vara informerad om källan och i sin tur ange ursprunglig källa. All annan användning är ej tillåten utan att föregående skriftlig tillåtelse föreligger från Sigma Färg AB.

Personliga upplysningar

På vissa ställen på hemsidan uppmanas användaren att uppge personliga upplysningar i form av namn och adress etc. Vid dessa tillfällen anges vad upplysningarna skall användas till.

Uppdatering

Dessa regler är senast uppdaterade 2012-06-20.

Vi använder cookies för att säkerställa att du får maximalt utbyte av vår webbplats. Läs mer om cookies.

Stäng